Intel Core i7 10875H thông số kỹ thuật và hiệu suất

Intel Core i7 10875H là bộ xử lý CPU 8 lõi và 16 luồng do Intel sản xuất. Intel Core i7 10875H được phát hành vào ngày 2020-04-02, quy trình chế tạo là 14nm (nanomet), tên mã CPU là Comet Lake, kiến trúc tập lệnh là x86-64 và đồ họa tích hợp của CPU (iGPU) là UHD Graphics 630.

Thông tin cơ bản

Người bán đất Intel
Tên ngắn i7 10875h
Ngày phát hành 2020-04-02
Tên mã CPU Comet Lake
Quy trình chế tạo 14nm (nanomet)
Bản hướng dẫn kiến trúc x86-64
Chợ Laptop
Đồ họa tích hợp (iGPU) UHD Graphics 630

Thông số lõi CPU

Tổng số lõi 8 cores
Tổng số chủ đề 16 threads
Số lõi hiệu suất 8 cores
Số lượng luồng lõi hiệu suất 16 threads
Tần số cơ sở lõi hiệu suất / tần số chính 2.3GHz
Tần số turbo tối đa lõi hiệu suất 5.1GHz
Số lõi tiết kiệm năng lượng
Số lượng luồng lõi tiết kiệm năng lượng
Tần số cơ bản cốt lõi hiệu quả năng lượng / tần số chính
Tần số turbo tối đa lõi tiết kiệm năng lượng

Bộ đệm và tần số CPU

Tần số xe buýt 100MHz
Bộ đệm L1 64 KB
Bộ đệm L2 256 KB
Bộ đệm L3 16 MB
Mở khóa số nhân No

Thông số bộ nhớ

Bộ nhớ được hỗ trợ tối đa 128GB
Hỗ trợ tần số bộ nhớ
  • - DDR4-2933MHz
Số lượng kênh bộ nhớ tối đa 2
Băng thông bộ nhớ tối đa 45.8GB/s
Hỗ trợ ECC No

Thông số kỹ thuật gói

Ổ cắm CPU BGA-1440
Công suất thiết kế nhiệt mặc định / TDP PL1 45W
Mức tiêu thụ điện năng Turbo tối đa / TDP PL2
Nhiệt độ tối đa 100°C
Giao diện PCIe PCIe 3.0
Số làn PCIe 16

Thông số đồ họa tích hợp

Đồ họa tích hợp (iGPU) Intel UHD Graphics 630
Tần số cơ bản 350MHz
Tần số tăng tốc tối đa 1200MHz
Số lượng đơn vị thực hiện 24
Bộ xử lý luồng / Đơn vị tạo bóng 192
Đơn vị kết cấu / TMU 24
Đơn vị vận hành raster / ROP 3
Tổng sức mạnh đồ họa / TGP 15W
Hiệu suất tính toán FP32
0.38TFLOPS

Test hiệu năng Cinebench R23

Điểm hiệu suất lõi đơn
1230
Điểm hiệu năng đa lõi
8827

Kiểm tra hiệu suất PassMark

Điểm hiệu suất lõi đơn
2729
Điểm hiệu năng đa lõi
14893
toán số nguyên 53 GOps/sec
Toán dấu phẩy động 33 GOps/sec
Tìm số nguyên tố 50 Million Primes/sec (Hàng triệu người tìm thấy số nguyên tố mỗi giây)
Sắp xếp chuỗi ngẫu nhiên 28 Million Strings/sec (Hàng triệu chuỗi sắp xếp ngẫu nhiên mỗi giây)
Mã hóa dữ liệu 5.2 GBytes/sec (Gigabit trên giây)
nén dữ liệu 220.1 MBytes/sec (megabit trên giây)
Mô phỏng vật lý 847 Frames/sec (FPS)
Kiểm tra hướng dẫn mở rộng 13.5 Billion Matrices/sec (Hàng tỷ phép tính ma trận mỗi giây)

Kiểm tra hiệu năng GeekBench v6

Hiệu suất lõi đơn
1799
Hiệu suất đa lõi
8189
Nén tập tin 689.5 MB/sec (megabit trên giây)
biên soạn clang 62.7 Klines/sec (ngàn dòng mỗi giây)
duyệt HTML5 188.5 pages/sec (trang trên giây)
Kết xuất PDF 278.3 Mpixels/sec (MP trên giây)
Xử lý văn bản 175.8 pages/sec (trang trên giây)
Làm mờ nền 34.7 images/sec (hình ảnh mỗi giây)
Xử lý ảnh 72.3 images/sec (hình ảnh mỗi giây)
có hi vọng 12.7 Mpixels/sec (MP trên giây)